Բարի գալուստ-Добро пожаловать-Welcome Орден АРБУГО и МПС-Цель Нашей организации объединить всех Арменоидов ,Арменоиды это те народы которые вышли из Армянского Нагорья
Нравится
Subscribe in a reader

Add to Google Reader or Homepage

Translate

Google
WWW На этом сайте
Во всем мире, особенно в Европе, усиливаются разъединяющие и разрушающие тенденции. Они вносят смуту и вражду, создают напряженную обстановку как в отношениях между государствами, так и внутри отдельных стран. В этих условиях нужны идеи и цели, которые противостояли бы этим негативным явлениям. Эта идея - объединение всех наций Арменоидской расы, цель - создание союза или федерации этих наций. В этом процессе огромную роль может и должна играть воссоздания федеративной Республике Армении, которая находится в Араратской долине,в самом сердце Армянского Нагория - прародины Арменоидов. У нас общие корни, происхождение, культурные традиции.

Вновь возникшее государство Армянской расы(Арменоидов) в Араратской долине главной своей идеологической целью должно провозгласить и добиваться объединение вокруг Армени всех земель населенных Армянской расы(Арменоидами).

Методика?

Пропаганда!

наибольшее горе, страдание причинить может лишь ближний, и чем более близок тем более не переносимо страдание причиняемое предательством. Aрменоид под маской турка(Алевитов под маской турка,Хамшенов (Амшенцев) под маской турка , Талышов под маской турка), мерзость, и наша цель вернуть ему облик человека`арменоида.

Почему мы небыли подготовлены к геноциду? - дело в нашей чистоте и наивности, чем чище человек, чем более отдален от зла тем более беззащитен, от врагов `тюрков,.

Союз Армянской расы(Арменоидов) мира возможен он не обходим всем членам данного антропологического типа , и он рано или поздно будет создан.

Армянская Раса (Арменоид): имеет одну связывающею всех нас культуру, традиции, и главное: ПРОИСХОЖДЕНИЕ от Армянского Нагорья и Армян!

Давайте заглянем в будущее, оценим настоящее и вспомним прошлое!

twit

Субъекты Армянской федерации

Страницы-Генетические ветви Арменоидов-Племя Торгома(Hayasa)

Насильно исламизированные Арменоиды-Племя Торгом

среда, 1 августа 2012 г.

Հայերը ԻտալիայումՄթա առաջին հազարամյակում Ապենինյան թերակղզու հյուսիս-արևմուտքում ապրում էին "էտրուսկները", որոնք բարձր զարգացվածության քաղաքակրթություն ունեին, այն հսկայական ազդեցություն է թողել Հռոմի վրա: Մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարում էտրուսկները ստեղծեցին 12 քաղաք-պետությունների միություն և մթա 6-րդ դարում արդեն նրա կազմի մեջ էին մտցրել Իտալիայի հարավում գտնվող Կամպանը: Սակայն մթա 5-3դդ նրանք ենթարկվեցին Հռոմին: Գոյություն ունի վարկած, որ էտրուսկների լեզուն պատկանում է հնդևրոպական լեզուների ընտանիքին:
    Հին քաղաքակրթությունների մասին գրքում ասված է. "էտրուսկների խնդիրը մնում է անըմբռնելի: Գոյություն ունեն միայն երկու հիմնավոր տեսություն. կամ նրանք եղել են տեղի ժողովուրդը, որը հույն և այլ առևտրականների հետ ունեցած կապերի շնորհիվ զարգացրել է իր կուլտուրան, կամ  նրանք եղել են արևմտյան Ասիայից այն անհանգիստ ժամանակներում, երբ տեղի էր ունեցել Հեթիթական ու Միքենական կայսրությունների անկումը և հիմնվել են Իտալիայում, խառնվելով տեղում արդեն արմատ գցած /վիլանովական/ բնակչության հետ: Այս հարցն առայժմ հնագիտական առումով  լուծված չի, միայն այն պատճառով, որ էտրուսկերենը արևելյան գրերին նմանություն ունի,   ....  ինչպես նաև էտրուսկյան կրոնական ծեսերը....  նման են արևելյան աղբյուրներին, այլ նաև այն պատճառով, որ այստեղ ժողովրդական ավանդույթներում, հավատալիքներում խորապես արմատավորված է ժամանակին Փոքր Ասիայից տեղափոխվելու մասին գաղափարը: Էտրուսկների արվեստում այնքան վառ արտահայտված լեգենդը Տրոյաից փախուստով ազատված էնեացիների մասին միայն լեգենդ չի:  

Այս և այլ աղբյուրներ վկայում են այն մասին, որ մթա 1-ին հազարամակում Ապենինյան թերակզում էստրուսկներ են ապրել, որոնք, հնարավոր է, եկել էին արևմտյան Ասիայից /Հեթիթիայից/ կամ Բալկանյան թերակզուց /Միքենա/:
  Այս ամենը չի հակասում գոյություն ունեցող ենթադրությանն այն մասին, որ էտրուսկները հայկական ծագում ունեն: Ես գիտեմ այն, որ մթ 19դ-ում Եվրոպայում "Էտրուսկների հայկական ծագումը" գիրք է ընծայվել, բայց ցավոք, չկարողացա այն գտնել:
   Էտրուսկ" /տուսկ/ բառը հայերեն մեկնաբանվում է  Է-Տ-Ր-Ու-Ս-Կ ~/տուսկ/~ կես /մասը/ այս տվյալ տեղի տերն է":  Այս ամենը շատ հետաքրքիր է, որ կարդացվեն հայերեն:
   Թույլ տվեք ավելացնեմ, որ էտրուսկների հայկական ծագման մասին ենթադրությունները ճիշտ է նաև պատճառով, որ մթա. 1-ին հազարամյակում հայեր կային արդեն ողջ Եվրոպայում: