Բարի գալուստ-Добро пожаловать-Welcome Орден АРБУГО и МПС-Цель Нашей организации объединить всех Арменоидов ,Арменоиды это те народы которые вышли из Армянского Нагорья
Нравится
Subscribe in a reader

Add to Google Reader or Homepage

Translate

Google
WWW На этом сайте
Во всем мире, особенно в Европе, усиливаются разъединяющие и разрушающие тенденции. Они вносят смуту и вражду, создают напряженную обстановку как в отношениях между государствами, так и внутри отдельных стран. В этих условиях нужны идеи и цели, которые противостояли бы этим негативным явлениям. Эта идея - объединение всех наций Арменоидской расы, цель - создание союза или федерации этих наций. В этом процессе огромную роль может и должна играть воссоздания федеративной Республике Армении, которая находится в Араратской долине,в самом сердце Армянского Нагория - прародины Арменоидов. У нас общие корни, происхождение, культурные традиции.

Вновь возникшее государство Армянской расы(Арменоидов) в Араратской долине главной своей идеологической целью должно провозгласить и добиваться объединение вокруг Армени всех земель населенных Армянской расы(Арменоидами).

Методика?

Пропаганда!

наибольшее горе, страдание причинить может лишь ближний, и чем более близок тем более не переносимо страдание причиняемое предательством. Aрменоид под маской турка(Алевитов под маской турка,Хамшенов (Амшенцев) под маской турка , Талышов под маской турка), мерзость, и наша цель вернуть ему облик человека`арменоида.

Почему мы небыли подготовлены к геноциду? - дело в нашей чистоте и наивности, чем чище человек, чем более отдален от зла тем более беззащитен, от врагов `тюрков,.

Союз Армянской расы(Арменоидов) мира возможен он не обходим всем членам данного антропологического типа , и он рано или поздно будет создан.

Армянская Раса (Арменоид): имеет одну связывающею всех нас культуру, традиции, и главное: ПРОИСХОЖДЕНИЕ от Армянского Нагорья и Армян!

Давайте заглянем в будущее, оценим настоящее и вспомним прошлое!

twit

Субъекты Армянской федерации

Страницы-Генетические ветви Арменоидов-Племя Торгома(Hayasa)

Насильно исламизированные Арменоиды-Племя Торгом

четверг, 2 августа 2012 г.

Բաբելոնցիները Հայե՞ր են


Քաղաք և պետություն Բաբելոնը առաջացել է հարավային Միջագետքում Հայոց Կեսար Հայկի կողմից Բաբելոնի աշտարակի կառուցման մոտավորապես մթա 2526-2495թթ. ժամանակաշրջանում, երբ այդտեղ շատ բանվորներ էին բնակվել:
   Այդ երկրում վաղ ժամանակներից շատ հայեր ապրում: Այդ երկրի առաջին թագավորը եղել է հայ Բաբը: Բաբ հայերեն թարգմանվել է <<բարի կյանք բերող>>: Նրա անունով այդ երկիրը կոչվել է Բաբելոն, ինչը հայերեն նշանակում է <<եկավ Բաբը, որն ունի մեծ հոգի>>, կամ. Եկավ Բարի Բաբը:
   Բաբելոնը հնուց բարեկամական հարաբերությունների հետ էր Մեծ Հայքի հետ, Հայկական Կիլիկիայի ու Լիդիայի հետ: Բաբելոնի ծաղկունքի ժամանակաշրջան եղել է Քամուրապիի թագավորելու ժամանակ, որի ունունը հայերեն մեկնաբանությամբ նշանակում է <<ուժեղ հայր>>:


  Մթա 626-538թթ և ավելի ուշ Բաբելոնն անվանում էին Հայկական թագավորություն, որի թագավորները եղել են այսպես կոչված հայդերը կամ հայդեացիները, որոնք բարձր գիտելիքներ ունեցող հայեր էին: Շատ երկրներում <<հալդ>> բառը հին ժամանակներից օգտագործվում էր <<իմաստուն>> և հայերեն մեկնաբանվում է որպես հ-ալ-դ~"արևապաշտ":
   Համաձայն պատմական աղբյուրների Հայդական թագավորության ծաղկման շրջանը եղել է Նաբուգոդոնոսոր 2-րդի օրոք: Նրա անունը խիստ աղավաղված է տարբեր մասերի ավելացմամբ: Գլխավոր մասը առաջինն է` <<Նաբ>>.որը հայերեն նշանակում է նա-բ~ "նա բարի է":
   Աստվածաշնչում հիշատակվում է <<Ուր Հայդեական>>: քաղաքը:
Ավելի ճիշտ  կլինի կարդալ այդ անունը որպես <<Ար Հայկական>>:
  Շատ հին քարտեզներ կան, որտեղ պատկերված է Հայաստանը: Բրիտանական պատմաբան Ռուբեն Գալիչյանի գրքում ներկայացված են ավելի քան 120 այդպիսի քարտեզներ: Դրանցից ամենահինը մթա 6-րդ դարով  թվագրված բաբելոնյան քարտեզն է կավե սալիկի վրա:
    Այստեղ ներկայացված են Հայաստանն ու Հայկական Հարանը, ինչպես նաև Հայկակա լեռնաշխարհը:
  Ասորեստանը, որը գոյություն է ունեցել ընդհամենը մոտ 3 դար, շատ ագրեսիվ երկիր է եղել ու իր շուրջը գտնվող բոլոր երկրների հետ պատերազմելու մեծ սիրահար: Նոկմանը գրում է, որ Ասորեստանը շարունակ հարձակվել է Հայաստանի վրա, ինչի պատճառով հայոց բանակը միդիական և բաբելոնական բանակների հետ համատեղ գրոհեցին ու վերցրին Ասորեստանի մայրաքաղաք Նինվեն մթա 605թ.: Եվ Ասորեստանը կործանվեց: