Բարի գալուստ-Добро пожаловать-Welcome Орден АРБУГО и МПС-Цель Нашей организации объединить всех Арменоидов ,Арменоиды это те народы которые вышли из Армянского Нагорья
Нравится
Subscribe in a reader

Add to Google Reader or Homepage

Translate

Google
WWW На этом сайте
Во всем мире, особенно в Европе, усиливаются разъединяющие и разрушающие тенденции. Они вносят смуту и вражду, создают напряженную обстановку как в отношениях между государствами, так и внутри отдельных стран. В этих условиях нужны идеи и цели, которые противостояли бы этим негативным явлениям. Эта идея - объединение всех наций Арменоидской расы, цель - создание союза или федерации этих наций. В этом процессе огромную роль может и должна играть воссоздания федеративной Республике Армении, которая находится в Араратской долине,в самом сердце Армянского Нагория - прародины Арменоидов. У нас общие корни, происхождение, культурные традиции.

Вновь возникшее государство Армянской расы(Арменоидов) в Араратской долине главной своей идеологической целью должно провозгласить и добиваться объединение вокруг Армени всех земель населенных Армянской расы(Арменоидами).

Методика?

Пропаганда!

наибольшее горе, страдание причинить может лишь ближний, и чем более близок тем более не переносимо страдание причиняемое предательством. Aрменоид под маской турка(Алевитов под маской турка,Хамшенов (Амшенцев) под маской турка , Талышов под маской турка), мерзость, и наша цель вернуть ему облик человека`арменоида.

Почему мы небыли подготовлены к геноциду? - дело в нашей чистоте и наивности, чем чище человек, чем более отдален от зла тем более беззащитен, от врагов `тюрков,.

Союз Армянской расы(Арменоидов) мира возможен он не обходим всем членам данного антропологического типа , и он рано или поздно будет создан.

Армянская Раса (Арменоид): имеет одну связывающею всех нас культуру, традиции, и главное: ПРОИСХОЖДЕНИЕ от Армянского Нагорья и Армян!

Давайте заглянем в будущее, оценим настоящее и вспомним прошлое!

twit

Субъекты Армянской федерации

Страницы-Генетические ветви Арменоидов-Племя Торгома(Hayasa)

Насильно исламизированные Арменоиды-Племя Торгом

среда, 1 августа 2012 г.

Բրիտանացիները հայե՞ր են"Մեծ Բրիտանիայի և Հս Իռլանդիայի Միացյալ թագավորությունն ունի որպես ազգային տարածքներ. Անգլիա, Ուելս, Շոտլանդիա և Իռլանդիա:
Մթա 1-ին հազարամյակում և ավելի վաղ այժմյան Միացյալ Թագավորության տարածքում ապրել են կելտեր-հայերը: Ինչպես ասվեց "Կեսար Հայկը" թեմայի մեջ մթա 3-րդ հազարամյակում Հայկը Հայաստանից եկել է Բրիտանիա; Նրա հետ էին հայ հին գիտնականներ, քուրմեր: Շատ հնարավոր է, որ նրանց թվում եղել են հայտնի տոհմին պատկանող Ալբիոնիդները: Ալբինոիդ հայերեն նշանակում է ԱՐ-Բ-Ի-Ո-Ն-Ի-Դ~ "Արև բերող մարդ, նա սուրբ է իմ դիմաց": Ըստ երևույթին հենց նրանց անունից է ծագել Անգլիաի հնագույն Ալբիոն անունը: Մթ 5-6-րդ դդ այստեղ եկել են անգլո-սաքսոնացիները:

Անգլո-սաքսոնացիները ամտ սաքսերն էին, որոնք Միացյալ Թագավորություն էին եկել մթ 449թ.: Այստեղ նրանք խառնվել են տեղի բնակչության` կելտերի հետ:  Անգլիա անվանումը գալիս է մթ 7-րդ դարից: Քրիստոնեությունն ընդունել են մթ 6-7 դդ, իսկ լատինական այբունենը` մթ 7-րդ դարում:
   Հնագույն անգլիական եռալեզու "Անգլո-սաքսոնական ժամանակագրություն" գրքում գրված է. "Այս հողերի առաջին բնակիչները եղել են բրետոնացիները, որոնք եկել են Հայաստանից...":  Հետագայում որոշ գիտնականներ նշել են, որ "Հայաստանից" գրելը սխալ է, պետք է լիներ "Արմորիկայից": Գրքի լույս ընծայվելու պահից մինչև հիշատակված թարգանությունները  անցել է ավելի քան 1000 տարի, որոնք Արմորիկա էին եկել Հայաստանից, և որ "Արմորիկա"-ն Բրետոնի հին հայկական անվանումն է: Այնպես որ հին գրքի հեղինակը արդարացի էր. ասելով "Հայաստանից":
Միացյալ Թադավորության տարածքում հայերի գերիշխող դերի մասին վկայում են նաև ժամանակակից անգլերենի վերլուծության տվյալները,   ըստ որի լեզվի բառերի 55 տոկոսը փոխառված են  ֆրանսերեն լեզվից, և 10 տոկոս լատինական լեզուների խմբից:
Ուելսի, Շոտլանդիայի և Իռլանդիայի այժմյան բնակչությունը առ այսօր էլ մոտ է հայերին իր  ավանդույթներով, մենտալիտետով, սովորույթներով, ժողովրդական երգերով, երաժշտական գործիքներով, պարերով և այլն:
Անգլերենի Օքսֆորդյան բառարանում ասված է. "Ուելշը Ուելսի կելտերեն լեզուն է": Որքան հայտնի է, Ուելսի բնակիչները իրենք իրենց "կումրի" են անվանում: Հետոքրքիր է նշել, որ Հայաստանում հին տարածք կա, որի գլխավոր քաղաքը ունի հին և ժամանակակից "Կումրի կամ Գյումրի" անունը: Գյումրին 120կմ հեռավորության վրա է Երևանից: